Računovodske storitve

Opravljamo računovodske storitve za vse vrste poslovnih subjektov:

 • s.p. in popoldanski s.p.
 • d.o.o., d.n.o., k.d.,
 • Društva, zavodi in zadruge,
 • Kmetje…

Nudimo vam naslednje storitve:

 • Dostop do on-line programa e-računi
 • Vodenje poslovnih knjig – knjiženje izdanih in prejetih računov, potnih nalogov in bančnih izpiskov
 • Obračun DDV
 • Obračun potnih nalogov
 • Osnovna sredstva z obračunom amortizacije
 • Obračun plač, avtorskih, najemnih in podjemnih pogodb z zahtevanimi poročili
 • Vodenje blagajne
 • Vodenje glavne knjige
 • Storitve plačilnega prometa (plačevanje računov, prispevkov, plač, davkov…)
 • Pregled odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • Izdelava davčnega obračuna, zaključnih bilanc in poročil za Ajpes
 • Izdelava medletne bilance stanja in izkaz poslovnega izida
 • Obveščanje o spremembah na področju računovodske zakonodaje