Svetovanje

 • Kadrovsko svetovanje.

 • Poslovno svetovanje.

 • Kadrovski outsourcing (zunanja kadrovska služba).

 • Kadrovski inženiring.

 • Izdelava sistematizacije delovnih mest.

 • Izdelava internih aktov za podjetja in obrtnike.

 • Izdelava pravilnikov za podjetja in obrtnike.

 • Izdelava pogodb o zaposlitvi (podjemnih, avtorskih, individualnih).

 • Izdelava obrazcev za urejanje delovnih razmerij.
 • Ukrepi za zmanjševanje bolniške odsotnosti.

 • Izdelava in uvedba plačnih sistemov.

 • Optimizacija delovnih procesov.

 • Zmanjševanje stroškov podjetij in obrtnikov.

 • Optimizacija proizvodnje-proizvodnih procesov.

 • Vzpostavitev organizacije dela in izrabe delovnega časa z vidika stroškov in učinkovitosti.

 • Svetovanje pri ustanavljanju podjetij.

 • Pomoč pri menjavi vodstev podjetij in lastništva podjetij.

 • Poslovne in kadrovske storitve po meri naročnika.

 V sodelovanju s SISTEMORG.